จัดงานเปิดตัวบริษัท (Grand Opening)

“งานเปิดตัวบริษัท” (Grand Opening) ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเป็นงานที่แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาด เป็นงานที่สร้างภาพพจน์ให้กับบริษัทเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค และมั่นใจในตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการออกแบบรูปแบบงานที่ทันสมัย และสนองตอบนโยบายของบริษัท บอกตัวตนได้ว่าบริษัทกำลังสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทางใดอย่างชัดเจน จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการเตรียมงาน

จัดพิธีเปิด (Opening Ceremony)

เป็นงานที่สำคัญด้านความรู้สึก สร้างความอิ่มเอมความสุขไม่ต่างจากงานแต่งงาน คือการที่ลูกค้าต้องผ่านอุปสรรคของการสร้างบริษัทให้สมบูรณ์แบบ ต้องใช้ทั้งความรัก ความอดทน และฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัท ฉะนั้นงานพิธีเปิด จึงเป็นงานที่เกิดได้เพราะความมุ่งมั่น ความหวังที่จะมีวันนี้ จึงต้องเตรียมลักษณะงานให้เกิดความอลังการในความรู้สึกของลูกค้าไม่ว่าจะมีงบประมาณมากน้อยเพียงใดก็ต้องทำให้ได้ความปีติยินดีของลูกค้ากลับมาเป็นผลงานอย่างยอดเยี่ยมของเราซึ่งเราได้ทำมาแล้ว

หลักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น การสร้างความสนใจหรือสร้างกระแสทางการตลาดให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์ บริษัทหรือองค์กรนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการหนึ่งทางการตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นก็คือ งาน Grand Opening หรืองานเปิดตัวบริษัทนั่นเอง เพราะถือเป็นงานที่ใช้ในการนำเสนอลักษณะสินค้าและบริการของบริษัทให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้เข้ามาทำความรู้จัก ทั้งยังเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทอีกด้วย และด้วยความสำคัญเช่นนี้ทำให้งานประเภทนี้จำเป็นต้องเลือกสรรการใช้บริการกับทีมงานที่มากคุณภาพ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนในงานนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้เข้าชมจดจำเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรของคุณต่อไปอีกนานเลยทีเดียว

การจะจัดงานที่สำคัญเช่นนี้การตระเตรียมงานจำเป็นต้องเริ่มเสียแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่การกำหนดสถานที่จัดงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ต้องการจัดงาน จำนวนแขกที่ต้องการเชิญมาร่วมงาน จำนวนบุคลากรที่เพียงพอเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างเพียงพอ การจัดหาพิธีกรหรือพรีเซนเตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อสร้างความประทับในและความน่าสนใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในงานที่สำคัญเช่นนี้ เพราะรายละเอียดทุกอย่างล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์และความรู้สึกของผู้ร่วมงานทุกคนที่มีต่อองค์กรหรือบริษัทได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงควรเลือกใช้ทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการอย่างใส่ใจ คำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ และใส่ใจในทุกรายละเอียดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน Grand Opening ผู้ใช้บริการทุกคนจึงสามารถไว้วางใจได้ว่างานที่ทางผู้ให้บริการจะต้องออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

อย่างไรก็ตามความสำเร็จของงานเปิดตัวบริษัทอาจไม่สามารถวัดได้ในวันและเวลาที่จัดงานเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับกระแสความนิยม รวมถึงความประทับใจของผู้ร่วมงานหรือผู้คนในสังคมเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดงานเพื่อเปิดตัวบริษัทที่ดีนั้นจะไม่สามารถจบหรือสำเร็จได้ภายในวันเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ไปจนการประชาสัมพันธ์เมื่องานสำเร็จลุล่วงไปแล้วอีกด้วย เพื่อเป็นการวัดผลความสำเร็จที่แท้จริงของการจัดงานว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เพราะหากไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดก็สามารถเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

เพราะงานเปิดตัวองค์กรย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเป็นพูดถึงในสังคมไปอีกนาน ดังนั้น การดำเนินการจัดงานอีเว้นท์ที่ดีย่อมสามารถช่วยให้บริษัทได้รับความสนใจ สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการได้มากมาย ดังจะเห็นได้จากงานเปิดตัวบริษัท Greatest Pet Care ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผ่านมา เป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์น้องใหม่ที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ มีการพัฒนาวิจัยและต่อยอดเพื่อให้ได้สูตรผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบรรยากาศการจัดงานก็เต็มไปด้วยบุคลากรที่อยู่ในแวดวงธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยง มีการแสดงผลิตภัณฑ์และชี้แจงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขายอยู่ที่คุณภาพ ระบบการจัดการในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ นั่นเอง (ที่มาของข้อมูล www.gt-pc.com) นับเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่กำลังได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ซึ่ง Northtridge นับเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์มานานกว่า 15 ปีแล้ว จึงมีประสบการณ์ในการจัดงานต่าง ๆ มาแล้วอย่างมากมาย ทั้งงาน Grand Opening งานประชุมสัมมนาต่าง ๆ งานจัดแสดงสินค้า หรืองานแสงสีเสียงเพื่อการประชามสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างรอบด้าน มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา พร้อมเป็นสื่อกลางประสานการจัดงานตั้งแต่การกำหนดวันและเวลาในการจัดงาน การออกรูปแบบบัตรเชิญงาน Grand Opening ให้น่าสนใจ ร่วมถึงกำหนดเป้าหมายในการจัดงานทั้งจำนวนของผู้ร่วมงาน ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเชิญมาให้ร่วมงาน รวมถึงรูปแบบการดำเนินงาน การจัดเวที พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการจะเป็นไปในลักษณะใด รวมถึงการจัดเตรียมทีมงานในระหว่างการจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมงาน และควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานอีเว้นท์อีกด้วย รวมถึงระบบการจัดการแสง สี และเสียงเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับงานอีเว้นท์อีกด้วย ทั้งยังครอบคลุมถึงการบันทึกภาพและเสียง เพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย

งานเปิดตัวบริษัทคืองานสำคัญของทุกบริษัทและองค์กร ดังนั้น การเลือกใช้ทีมงานคุณภาพอย่าง Northtridge จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความสำคัญในการตระเตรียมงานนั้นเริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน และการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้ว และในเวลาการจัดงานทีมงานคุณภาพก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดจนจบงาน ทั้งยังติดตามบันทึกภาพในระหว่างการจัดงานอีกด้วย เพราะงานประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่บริษัทเปิดใหม่ต้องการบอกกับลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าและความมั่นคงขององค์กรต่อไปในอนาคตนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง Northtridge ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการในการจัดงานอีเว้นท์เป็นอย่างดีและมีประสิทธิผลมากที่สุด

© Copyright - Northtridge