งานอีเว้นท์นั้นมีกี่ประเภท

งานอีเว้นท์นั้นมีกี่ประเภท

อีเว้นท์ เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งก็คืองานที่คนจำนวนมากมาร่วมงานตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างชัดเจน โดยแต่ละงานอีเว้นท์นั้นก็จะมีเป้าหมายในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความมุ่งหวังในการจัดของงานแต่ละที่ก็อาจะคล้ายกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันการจัดอีเว้นท์นั้นได้รับความนิยมมากกว่าสมัยก่อน ทำให้เกิดธุรกิจรับจัดงานอีเว้นท์ขึ้นมา แต่ก็ที่เราจะเริ่มจัดงานอีเว้นท์นั้น เราจะต้องรู้จักประเภทของงานอีเว้นท์กันก่อน

ประเภทของงานอีเว้นท์

นำเสนอสินค้าหรือบริการ

เป็นประเภทของงานอีเว้นท์ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุด เพราะเป็นกลยุทธ์ของทางการตลาดเชิงรุก เป้นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคได้ง่ายที่สุด การจัดอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนมากจะต้องดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสนใจ โดยการจ้างดารา นักแสดง นักร้องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้มาเป็นตัวชูโรง เพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างกระแสได้ดีอีกด้วย

นำเสนอความรู้ความเข้าใจ

การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ มักจะเน้นเรื่องราวของการให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเป็นหลัก อาจไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้กำไรในอนาคตหรือว่าไม่ได้ผลตอบแทนอะไรคืนกลับมา เพาะสิ่งที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ต้องการก็คือ คนที่มีอุดมคติในลักษณะใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันแล้วนำเสนอแนวทางในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

ใช้เทคนิคพิเศษในการจัดงาน

งานอีเว้นท์ประเภทนี้ สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ความน่าสนใจอยู่ที่ มักจะมีการเลือกเอาเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานอีเว้นท์ เช่นแสง สี เสียง, ภาพ 3 มิติ, วิดีโอและอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจแก้ผู้ที่เข้าร่วมงาน

สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

งานอีเว้นท์ประเภทนี้จะไม่เน้นเรื่องผลกำไรทางด้านตัวเงินเลย แต่เน้นไปทางภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งคนจัดงานจะมองเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในอนาคตได้อย่างชัดเจน ส่วนมากนั้นจะเป็นองค์กรที่เกิดใหม่หรือองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางของตัวเองไปจากเดิม

รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์

  • งานสัมมนา เป็นรูปแบบที่คอนข้างได้รับความนิยม เนื่องจากจะเป็นงานที่จะให้ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ กับที่สนใจแล้ว ยังสามารถเลือกเทคนิคในการจัดงานได้อย่างหลากหลาย ทำให้เป็นรูปแบบงานอีเว้นท์ที่ค้อนข้างมีอิสระ
  • งานแสดงสินค้า เป็นรูปแบบที่ผู้คนส่วนใหญ่คุ้นชิน เพราะการจัดงงานรูปแบบนี้เป็นกลยุท์ทางการตลาดที่ค่อนข้างได้รับความนิยม มักจะมีการจ้างคนที่มีชื่อเสียงมาเพื่อให้เกิดความนน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือในงานดังกล่าว ส่วนมากจะเน้นไปทางเปิดตัวสินค้า หรือบริการใหม่ ๆ
  • งานประชุม เป็นรูปแบบที่เน้นในเรื่องของการประชุมและพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้เป็นหลักมากกว่างานสัมมนา มักจะมีวิทยากรผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำเสนอความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงาน
  • รูปแบบอื่น ๆ เป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีแผนตายตัวว่าจะต้องออกมาเป็นแนวทางไหน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้อีเว้นท์ดำเนินไปในแบบไหน เป็นได้ทั้งงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่น การจัดนิทรรศการ, งานแจกลายเซ็นของผู้มีชื่อเสียง, งานเปิดร้าน, งานการกุศล, เดินแฟชั่นโชว์ เป็นต้น
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *