10 สิ่งสำคัญก่อนออกงานเปิดตัวสินค้า

10 สิ่งสำคัญก่อนออกงานเปิดตัวสินค้า

คิดการขาย

หากต้องการที่จะออกงานเปิดตัวสินค้าแล้วได้รับกระแสตอบรับที่ดีนั้น จะต้องการกำหนดเป้าหมายในการขายอย่างชัดเจน ผู้ที่ออกงานแสดงสินค้าควรเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เพิ่มความเข้าใจในตัวสินค้า ขั้นตอนในการขายที่ชัดเจน เพราะงานเปิดตัวสินค้านั้นเป็นตัวเลือกที่ดีในการขาย เนื่องจากมีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อของที่บูททันที

วางแผนล่วงหน้า

การออกงานเปิดตัวสินค้านั้นควรมีการวางแผนก่อนงานจะจัดอย่างน้อย 6 เดือน ควรที่จะมีการวางแผนที่จะเสนอ เป้าหมายและจุดประสงค์ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อสินค้า, รายละเอียดการบริการในงาน, การขนส่ง, แนวทางที่จะจัดแสดง, รูปแบบและการดำเนินงาน

กำหนดขนาดของพื้นที่ที่ต้องการ

การจะกำหนดพื้นที่นั้นการตั้งเป้าจำนวนของลุกค้าที่จะเข้ามา ก็สามารถช่วยกำหนดขนาดของพื้นที่ที่ต้องการได้ โดยเฉลี่ยนั้นพนักงานขายสามารถนำเสนอให้ดีได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในขณะที่ทำหน้าที่อยู่ที่บูธ และยังต้องการพื่นที่ประมาณ 1.5 เมตรในการทำงาน และยังต้องพิจารณาพื้นที่เผื่อสำหรับจัดเก็บสินค้าหรือเอกสารต่าง ๆ

ตั้งเป้าหมายของผู้ชม

การกำหนดเป้าหมายว่าผู้เข้าร่วมเท่าใดที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า จากนั้นใช้จำนวนเหล่านั้นในการกำหนดความต้องการของพื้นที่, งบประมาณ และการปฎิบัติงานในการออกงานเปิดตัวสินค้า จะสามารถทำให้บูธเปิดตัวสินค้าได้รับความสนใจและพร้อมที่จะซื้อสินค้า

เลือกพื้นที่ให้ถูกต้อง

การเลือกพื้นที่นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะบูธจะเป็นจุดสนใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบูธ ซึ่งถ้าหากไม่ได้ไปดูสถานที่ออกงานจริงนั้น อาจจะต้องขอแบบแปลนจากสถานที่จัดเองโดยตรง เพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่นช่องที่แบ่งเอาไว้, ที่ตั้งของลิฟและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ

ออกแบบป้ายโฆษณา

ป้าย หรือ กราฟฟิค งานเปิดตัวสินค้าของเรานั้นควรคล้ายกับโฆษณานิตยสารมากที่สุด หัวข้อและเนื้อหาควรที่จะมองเห็นได้จากทางเดิน และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อดีของสินค้า เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามายังบูธและซื้อสินค้า

เลือกคนให้เหมาะสม

ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะเหมาะสมที่จะออกบูธ เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเลือกจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ คุณสมบัติของสินค้า ประโยชน์และมูลค่าของสินค้า และสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างดี สามารถที่จะขายสินค้าได้ในบรรยากาศที่วุ่นวายของงานเปิดตัวสินค้า

สร้างการติดตาม และการขายที่มีคุณภาพ

แบบฟอร์มและรายงานการขายนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ถ้ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธนั้นกรอกได้ถูกต้อง และครบถ้วน เพราะในแบบฟอร์มนั้นจะมีรายละเอียดของการสนทนา รวมไปถึงข้อเสนอที่ทำให้ลูกค้านั้นพอได้และปิดการขายได้

การเตรียมและติดตามวัสดุล่วงหน้า

หนึ่งอาทิตย์ก่อนมีการจัดงานเปิดตัวสินค้า ควรที่จะต้องกำหนด จัดเตรียม และรวบรวมชุดเอกสารที่เกี่ยวกับวัสดุ มันจำเป็นที่จะมีระบบการจัดการในพื้นที่ และแจ้งเซลล์พื้นที่ว่าได้ส่งวัสดุอะไรไป และส่งไปเมื่อไหร่ เพื่อความสะดวกในการติดตาม

ประเมินหลังจากเปิดตัวสินค้า

เก็บรวมรวบคำวิจารณ์ และผลตอบรับที่เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงานในการเปิดตัวสินค้านั้นจะทำให้มีประสบการณ์และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกงานเปิดตัวสินค้าในอนาคตจนสามารถประสบความสำเร็จได้

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *