ออแกไนซ์ในงานอีเว้นท์คืออะไร

ออแกไนซ์ในงานอีเว้นท์คืออะไร

ทุกวันนี้เรานั้นงานอีเว้นท์นั้นผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ทั้งงานใหญ่งานเล็กปะปนกันไป ทำให้งานอีเว้นท์เป็นงานที่หนึ่งต้องจัดกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก่อนที่งานอีเว้นท์จากเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องมีการเตรียมตัวจัดงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวางแผนโปรโมทสินค้า จัดสถานที่ และอีกต่าง ๆ มากมาย แต่เมื่อถึงเวลาจัดงานอีเว้นท์ เพื่อให้งานอีเว้นท์นั้นดำเนินไปจนจบ จะต้องมี ออแกไนเซอร์ หรือออแกไนซ์ ผู้ทำหน้าที่จัดการทุกอย่างในงานอีเว้นท์ให้เรียบร้อย ซึ่งออแกไนซ์นั้นทำหน้าที่อะไรบ้าง จะต้องมีคุณสมบัติอะไร ไปดูกัน

ออแกไนซ์ทำอะไรบ้าง

ออแกไนซ์นั้นมีหน้าที่ตั้งแต่คุยไอเดียกับลูกค้า ทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อมาก็ทำการวางแผนการทำงาน จะจัดงานอย่างไรแล้วสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงลงมือทำงาน ซึ่งจะต้องบริหารทีมงานและดูแลรายละเอียดของงานที่จะเกิดขึ้น ทำการประชาสัมพันธ์บนสื่อ และคอยจัดการกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้างานอีกด้วย

ออแกไนซ์จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

มีความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ของออแกไนซ์นั้นเป็นการเล่าเรื่อง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานอีเว้นท์เพื่อให้ผู้ร่วมงานนั้นประทัขบใจ ดังนั้นออกแกไนซ์จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดออกมาได้ว่าอยากให้งานนั้นมีลักษณะออกมาเป็นยังไง หน้าตายังไง จัดรูปแบบยังไงให้งานออกมาให้สวยที่สุดนอกจากนี้นยังจะต้องมองการณ์ไกลเพื่อคาดการณ์ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเตรียมพร้อมวางแผนอุดรูรั่วล่วงหน้า

ทำงานตรงกับโจทย์ที่ได้

หัวใจของออแกไนซ์ก็คือ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ออแกไนซ์จะต้องฟังความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน และนำเสนองานได้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า เพราะว่าถ้าเรานั้นไม่สามารถทำความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะไม่มีลูกค้าที่ไหนอยากที่จะจ้างเราได้จัดงานอีเว้นท์ให้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดงานให้ออกมาตรงตามต้องการของลูกค้า อาจจะใส่ความคิดของพวกเพิ่มเติมไปสักหน่อย แต่อย่าเยอะเกิน ต้องคงไว้ถึงความต้องการของลูกค้า

มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติของออแกไนซ์ข้อนี้นั้นสำคัญอย่างมาก ออแกไนซ์ที่ดีนั้นจะต้องมีไหวพริบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ปฏิภาณที่ดีในการนำเสนองานกับลูก สามารถพูดโน้มน้าวใจเพื่อให้ได้งานเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ นอกจากนี้จะต้องเรีตยมพร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเมื่อเวลางานจัดงานจริง ๆ แล้วนั้น จะต้องเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น เพราะฉะนั้นออแกไนซ์เราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างสมบูรณ์

ทำงานกับคนได้ดี

คนที่งานสายนี้นั้นจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี เนื่องจากออแกไนซ์นั้นจะต้องพบปะผู้คนจำนวนมากในแต่ละวัน ทักษะการเข้าสังคม สามารถทำงานกับคนได้หลาย ๆ กลุ่ม ดังนั้นการทำงานกับผู้คนแปลกใหม่ได้ดีนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ออแกไนซ์ต้องมี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *