จัดงาน Event อย่างให้ปลอดภัยจาก COVID-19

จัดงาน Event อย่างให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ในปัจจุบันที่สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ทำให้งานอีเว้นท์ต่าง ๆ อย่างงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต หรืออีเว้นท์ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากต้องเลื่อนการจัดออกไปก่อน แต่บางงานก็ยังมีการจัดอยู่ และลดจำนวนผู้เข้าร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำ 8 วิธีจัดงานอีเว้นท์ปลอดไวรัส ให้ผู้จัดงานอีเว้นท์สามารถจัดงานได้อย่างปลดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาออกบูธ และผู้มาเดินงาน

ติดตามสถานการณ์

การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราถ้าหากจัดงานโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสถานที่หรือพื้นที่จะเราจะทำการจัด ก็อาจจะทำให้ทั้งผู้มาออกบูธหรือผู้มาเดินงานเกิดความไม่สบายใจได้ ดังนั้นควรเช็คกาแพร่ระบาดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อาทิ กรมควบคุมโรคหรือกระทรวงสาธารณะสุข และพิจารณาการจัดงานอีเว้นท์ตามความเหมาะสม หรือเช็คมาตรการความปลอดภัยจากสถานที่จัดงานอีเว้นท์

ตั้งระบบคัดกรอง

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดคัดกรองทุกทางเข้า – ออก ในกรณีพบผู้มีอาการทางเดินหาย มีไข้ ไอ และเจ็บคอ ควรตรวจดูอาการเบื้องต้นหรือรับคำแนะนำจากหน่วยแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ หากพบผู้มีอาการเสี่ยงควรงดการเข้าร่วมงานอีเว้นท์

ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล

จัดตั้งจุดปฐมพยาบาลภายในงานอีเว้นท์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ คัดกรองและดูแลรักษาเบื้องต้น ควรจัดตั้งในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน และครอบคลุมทุกจุดภายในงาน

เตรียมอุปกรณ์

ภายในงานควรแจกหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ควรตั้งในจุดบริการต่าง ๆ ที่มีความสะอาด สะดวกต่อการหยิบใช้ และพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก ภายในห้องน้ำควรมีกระดาษชำระหรือสบู่ล้างมือ และถังขยะ พร้อมให้บริการตลอดเวลา

ทำความสะอาด

เน้นทำความสะอาดพื้นที่ที่คนจำนวนสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง อาทิ ลูกบิด รถเข็น ราวบันได เป็นต้น และฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์หรือสถานที่ปิด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อในระบบปรับอากาศ หรือเปิดระบบระบายอากาศก่อนเปิดให้บริการทุกวัน

เลี่ยงจุดแออัด

หาวิธีลดความแออัดในการจัดงานอีเว้นท์ ควรจัดพื้นที่กว้างเพียงพอ การจัดบูธควรจัดให้มีอากาศถ่ายเท เลี่ยงการอยู่สถานที่เบียดเสียด หากเป็นงานอีเว้นท์เกี่ยวกับอาหาร ควรเพิ่มมาตการรักษาความสะอาด ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด กระจายมุมอาหารและเครื่องดื่ม ควรใช้ช้อนกลาง หรือทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร

สื่อประชาสัมพันธ์

งานอีเว้นท์จัดสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรค อาทิ วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง วิธีป้องกันจากไวรัส Covid – 19 ข้อดีของการใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่าภายในงานอีเว้นท์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในการมาเดินงาน

Exhibitor

Exhibitor ควรสวมหน้ากากป้องกันหากอยู่ในบูธที่มีลูกค้าจำนวนมาก และทำความสะอาดบูธเป็นประจำ งดการสัมผัสกับผู้คนโดยตรง หากในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ควรดูแลรักษาความสะอาดและล้างมือบ่อย ๆ ทั้งเวลาสัมผัสกับธนบัตร เหรียญ หรือนามบัตร เพื่อป้องกันเชื้อโรค

แหล่งที่มา : www.thailandexhibition.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *