Soft Skills VS Hard Skills ในวงการอีเว้นท์

Soft Skills VS Hard Skills ในวงการอีเว้นท์

ถ้าพูดถึงสกิลในการทำงาน แน่นอนว่าหลายคนมักจะคุ้นหูกับคำว่า Soft และ Hard Skills ซึ่งถือว่าเป็นทักษะต้น ๆ ที่สำคัญในแต่ละบุคคลเพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเอง ตำแหน่งงาน และภายในองค์กร แต่เคยมีคำถามกันมั้ยว่าสิ่งไหนระหว่าง Soft และ Hard Skills อะไรกันแน่ที่สำคัญกว่ากัน และในวงการอีเว้นท์ทั้งสองอย่างมีบทบาทมากน้อยเพียงใด วันนี้เรามาหาคำตอบกัน

Soft และ Hard Skills คืออะไร

ก่อนหน้าที่เราจะไปดูความแตกต่างของ 2 คำนี้ เราต้องไปทำความรู้จักกับคำเหล่านี้กันก่อน โดยมีดังนี้

Hard Skills หรือถ้าแปลให้ออกมามีความหมายที่เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนั้นจะหมายถึง ทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน เป็นหลักที่จะเน้นไปที่ความสามารถในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการทำงานที่สามารถสอนต่อเป็นทอด ๆ กันได้ และสามารถวัดผลความรู้ความสามารถนั้นออกมาได้ เช่น การสอนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานเป็นต้น

Soft Skills หรือถ้าแปลให้ออกมามีความหมายที่เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนั้นจะหมายถึง ทักษะด้านอารมณ์ เป็นความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองเช่น การทำงานเป็นทีม การที่เราสามารถรับแรงกดดันได้จากการทำงานครีเอทีฟ เป็นต้น ซึ่งทักษะนี้นั้นไม่สามารถสอนต่อ ๆ กันได้ แต่อาศัยความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึกเป็นหลัก

และที่แน่ ๆ คืออีกหนึ่งทักษะที่เหล่าคนทำงานควรรู้ไว้ก็คือ Hyper Relevant Skill คือความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือถ้าใครมีทักษะที่สามารถยืดหยุ่นได้ก็จะถือว่าสามารถอยู่รอดในยุคปัจจุบันได้

ในวงการอีเว้นท์ สกิลไหนสำคัญกว่ากัน

จากที่ได้อธิบายความหมายของ Soft และ Hard Skills ไปแล้วจะเห็นได้ว่าทั้ง 2 สกิลนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อสกิลทั้ง 2 นั้นมาอยู่ในวางการอีเว้นท์ สกิลไหนจะสำคัญกว่ากัน

ถ้าให้อธิบายแบบชัด ๆ แน่นอนว่าไม่มีงานวิจัยหรือสถิติอะไรออกมาเป็นตัวชี้วัดว่าสกิลไหนสำคัญไปกว่ากันอย่างแน่นอน แต่เราควรที่จะมีทั้งสองสกิลอยู่ตัวเองเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุก ๆ อุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมงานอีเว้นท์ กล่าวคือ จำเป็นต้องมีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันไป

เนื่องจาก Hard Skills ที่ดีจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และโดดเด่นนายตาของคนรอบข้าง ในขณะที่ Soft Skills จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

4 ทักษะเพิ่มเติมที่เป็นที่พูดถึง และน่าจับตามองในระดับโลก

  • Mindset หรือวิธีการมองโลก รับรู้ และทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย Agility Mindset, Outward Mindset และ Growth Mindset
  • ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา (Problem Solving, Decision Making) ทักษะนี้ต้องมาในรูปแบบใหม่ ต่างจากที่เราเคยรู้จัก ด้วยความหลากหลายของข้อมูลและบริษัทสังคมในปัจจุบัน
  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในยุคปัจจุบันควรเป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐาน Data Science ให้มากที่สุด
  • การทำงานบนความแตกต่าง (Working with Diversity) สิ่งนี้คือทักษะที่จะนำมาซิ่งผลงานที่แปลกใหม่และท้าทายกว่าเดิม เพราะสภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยความแตกต่างจะนำมาซึ่งวิธีคิดและการทำงานแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

แหล่งที่มา : www.zipeventapp.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *