ก่อนจัดอีเว้นท์ออนไลน์ มีจุดไหนบ้างต้องคิดให้ขาด

ก่อนจัดอีเว้นท์ออนไลน์ มีจุดไหนบ้างต้องคิดให้ขาด

งานอีเว้นท์ เป็นหนึ่งในงานที่มีผู้คนสนใจอย่างมาก แหล่งถือเป็นแหล่งคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งสำหรับผู้คนที่มีความใจในเรื่องเดียวกันได้มาเจอกัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบไปอย่างกว้างขว้างเริ่มถึงงานอีเว้นท์ด้วย เนื่องจากงานอีเว้นท์หนึ่งงานนั้นต้องมีผู้คนจำนวนมากมาเข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นการแพร่ระบาดได้ จึงทำให้อีเว้นท์อาจต้องงดจัดไปก่อน แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้าทำให้มีการจัดอีเว้นท์ออนไลน์เกิดขึ้น  แต่ก่อนจะจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ ก็จะต้องมีบ้างจุดที่ต้องคิดให้ขาดอยู่ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

เริ่มที่ความจริง

ขั้นแรกของการจะหาจุดยืนใหม่เรื่องการจัดอีเว้นท์ คือการมองที่ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งชัดเจนว่าวันนี้โลกต้องการแพลตฟอร์มและช่องทางในการจัดงานเพื่อให้การจัดงานออนไลน์ทำได้ดีขึ้นทุกด้าน ตอบโจทย์ทั้งการสร้างชุมชน ให้ความรู้ และทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข

แต่การเร่งนำอีเว้นท์ออนไลน์มาใช้แทนงานอีเว้นท์แบบพบหน้ากันจริง ๆ ทำให้เหล่าผู้จัดงานอีเว้นท์มีการบ้านชิ้นใหญ่ให้สะสาง อย่างแรกก็คือ อีเว้นท์นั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์และเหตุผลที่น่าสนใจ ไม่เพียงแค่เพื่อเข้าร่วมเท่านั้น แต่เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานด้วย

เพิ่มความสนิทสนม อารมณ์ต้องเข้มข้น

ประเด็นถัดมาที่ผู้จัดอีเว้นท์ไม่ควรมองข้าม คือการทำให้อีเว้นท์มี “ความเป็นคน” มากขึ้นและเน้นเรื่องการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าเดิม โดยประเด็นนี้สามารถปรับที่รูปแบบ เนื้อหา และเทคโนโลยีที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการอินเทอร์แอคทีฟ และการเพิ่มอารมณ์ให้งานอีเว้นท์

นักวิเคราะห์มองว่าเป็นเป้าหมายของการจัดงานอีเว้นท์ไม่ควรคิดแค่การจำลองอีเว้นท์ดั้งเดิมมาเป็นอีเว้นท์ดิจิทัล แต่ควรอยู่ที่จินตนาการถึงประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด โดยอาจมองหาแรงบันดาลใจจากแหล่งอื่น เพื่อนำไปใช้กับอีเว้นท์ออนไลน์

รักษาสัญญาแล้วทำให้ได้

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจ กรณีการจัดอีเว้นท์ออนไลน์ก็เช่นกัน หากงานใดสามารถสัญญาว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับคุณค่ายิ่งใหญ่ แล้วสามารถรักษาคำมั่นนี้จนส่งมอบเป็นความจริงได้ อีเว้นท์นั้นก็จะก้าวไปอีกระดับ แต่ถ้าทำไม่ได้ จำนวนผู้เข้าร่วมย่อมลดลง เนื่องจากความง่ายในการคลิกออกจากงานอีเว้นท์ออนไลน์ สามารถทำได้ตลอดเวลา แถมยังส่งกระทบในเชิงลบต่อแบรนด์อีกด้วย

อย่าจัดแบบเดียว บนช่องทางเดียว

ประเด็นที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ควรมองให้ขาดก็คือ การทำให้อีเว้นท์จัดมากกว่า 1 ช่องทางและ 1 รูปแบบ เพราะอีเว้นท์ที่เป็นรูปแบบเดียวม้วนเดียวจบจะจำกัดประสบการณ์ ขณะเดียวกันก็ปิดกั้นเนื้อหาและการสนทนา เรียกว่าเสียชาติเกิดความเป็นอีเว้นท์ได้เลย

อีเว้นท์นั้นจะดียิ่งขึ้นเมื่อมีการขยายและรวมเข้ากับแพลตฟอร์มอื่น โดยอีเว้นท์สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมและชุมชนได้ชัดเจน มีการประชุมย่อยในอีเว้นท์ใหญ่ ซึ่งการขยายกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเดียวกัน ย่อมสามารถขยายบทสนทนาของทุกคนให้กระจายไปในช่องอื่นได้อีก

แหล่งที่มา : shiftyourfuture.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *