เทรนด์ผู้บริโภคงาน Event Online 2021

เทรนด์ผู้บริโภคงาน Event Online 2021

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการเหล่าผู้บริโภคก็เช่นกัน ซึ่งสำหรับงานอีเว้นท์ที่จะต้องจัดงานให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Event Online)

ซึ่งงานอีเว้นท์ออนไลน์นั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานอีเว้นท์แบบออฟไลน์ได้ ส่งผลให้งานอีเว้นท์ออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นสำหรับผู้บริโภค ดังนั้นความต้องการของลูกค้าในงานอีเว้นท์ออนไลน์ ก็เป็นสิ่งที่เหล่าออแกไนซ์ไม่ควรพลาด วันนี้ทางเราเลยได้รวบรวมเทรนด์ผู้บริโภคงาน Event Online 2021 มาฝากกัน โดยมีดังต่อไปนี้

The Compressionalist คุณค่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

คำว่า The Compressionalist นั้น จะหมายความได้ว่าแบรนด์ต่าง ๆ จะต้องต้องยึดหลัก less is more คือทำทุกอย่างให้กลายเป็น Make it easy ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญคือต้องมีคุณภาพ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ก็จะโดนปฏิเสธได้ง่าย เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบอะไรที่เรียบง่าย แต่ยังคงต้องมีคุณค่าทางประสบการณ์อยู่

The Market Maker ผู้กำหนดตลาด

อีกหนึ่งเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นี้ คือ ‘นักกำหนดตลาด’ ที่เรียกได้ว่า ถ้าต้องการอะไรก็จะต้องได้แบบนั้น สร้างความต้องการทางตลาดขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเหนือตลาด ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีให้กับบางแบรนด์ที่มองเห็นโอกาสที่จะสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้ทันที ผ่านรูปแบบทางการตลาดแบบ Peer-to-Peer ได้

ดังนั้นเมื่อแบรนด์รู้ถึงสิ่งนี้จึงปรับวิธีคิดใหม่หันมาทำธุรกิจแบบ ห่วงโซ่ธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือ Re-commerce ที่เป็นการสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่เคยมีอยู่กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง หรือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง ทำเป็นแบรนด์ใหม่ที่พัฒนามาจากความต้องการของนักกำหนดตลาดเหมือนที่กล่าวข้างต้นว่า ถ้าต้องการอะไรก็จะต้องได้แบบนั้น

Kindness Keeper รักษาความเอื้ออารี

คงต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี 2020 ที่มีกระแสในเรื่องของการบูลลี่ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น มากไปกว่านั้นคือเรียกร้องความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดและส่งผลต่อเนื่องมาสู่ความต้องการของผู้บริโภคในปี 2021 ที่เรียกว่า ‘นักรักษาความเอื้ออารี’

Kindness Keeper หรือนักรักษาความเอื้ออารีคือผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อรักษาสมดุลของทั้งด้านดีและไม่ดี ที่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวก ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด รวมไปถึงส่งเสริมให้ความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า เมื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำแบรนด์จึงต้องออกมาในรูปแบบของความเป็นธรรมที่คำนึงถึงคำพูดที่เป็นกลาง และไม่เหยียดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

Cyber Cynics บุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี

กระแสของยุคดิจิทัลยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนยุคสมัยจากอดีตที่เป็นแค่ Internet of Things ตอนนี้กลายเป็น Internet of Everything เพราะอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น มิหนำซ้ำยังกำลังเติบโตอย่างงดงามในเกือบทุกๆ อุตสาหกรรมอีกด้วยจึงทำให้เกิดทุนนิยมในรูปแบบใหม่ๆ ที่ก้าวไกลไปมากกว่าคำว่าดิจิทัล

สิ่งนี้จึงก่อให้เกิดค่านิยมและผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อเรียกว่า Cyber Cynics หรือบุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลแบบไม่ถูกต้อง ถ้าให้อธิบายในด้านลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่ากว่า 70% ของผู้บริโภคทั่วโลกเห็นด้วยว่าถ้าผู้บริโภคไม่สามารถพิสูจน์ว่าบริษัทต่างๆ นั้นสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด แบรนด์นั้นก็จะถูกปัดตกไปโดยปริยาย ดังนั้นโจทย์ที่แบรนด์จะต้องรับมือกับผู้บริโภคกลุ่มนี้คือต้องสามารถตอบคำถามทางด้านข้อมูลได้อย่างแจ่มแจ้ง โปร่งใส และมีความปลอดภัย

แหล่งที่มา : www.creativeworld.co.th

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *