5 ทริคเลือกสถานที่จัดอีเว้นท์ให้เหมาะกับงาน

5 ทริคเลือกสถานที่จัดอีเว้นท์ให้เหมาะกับงาน

การจัดงาน Event สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเลือกสถานที่จัดงาน เพราะจะต้องใช้ทั้งเวลาและใส่ใจในรายละเอียดในการเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อผลตอบรับที่ดีในการจัดงาน วันนี้เราจึงได้รวบรวม 5 ทริคเลือกสถานที่จัดอีเว้นท์ให้เหมาะกับงานมาฝากกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

การวางแผน

การวางแผนของผู้จัดงานควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน วันที่ สถานที่ ว่าแบบไหนเหมาะสมกับงานของคุณ อาทิ อีเว้นท์ของเราเหมาะกับสถานที่ศูนย์ประชุมหรือสถานที่กลางแจ้ง การรองรับความจุของผู้เข้าชมงานเพียงพอหรือไม่ จัดงานในฤดูที่ลำบากต่อการเดินทางหรือการจัดงานกลางแจ้งหรือไม่ ควรวางแผนกันให้ดีก่อนเป็นสิ่งแรก

กลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่สำคัญควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน ให้เหมาะกับงานอีเว้นท์ของคุณ เพื่อง่ายต่อการวางแผนจัดงานหรือกำหนดสถานที่ ความปลอดภัยภายในงาน และการโปรโมทงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ

  • หากผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือธุรกิจควรจัดในศูนย์ประชุมหรือสำนักงาน
  • ผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มวัยรุ่นควรจัด Hall ศูนย์การค้าที่เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า
  • หากเป็นอีเว้นท์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ควรจำกัดอายุของผู้เข้าร่วมงาน
  • อีเว้นท์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุควรวางแผนในการโปรโมทเพิ่มเติมจากโซเชียล ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น

สถานที่

การเลือกสถานที่ควรคำนวณผู้เข้าชมงาน ให้ขนาดสถานที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าชมงานและจำนวนการตั้งบูธ ไม่ควรจัดสถานที่ให้แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก ควรคำนึงถึงผลกระทบรอบสถานที่จัดงาน และด้านการเดินทาง ควรมีที่จอดรถที่เพียงพอ หรือรถโดยสาร รถไฟฟ้าผ่านเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมงาน หากผู้เข้าร่วมงานเป็นคนต่างชาติหรือผู้เดินทางมาจากต่างประเทศควรจัดงานให้ใกล้กับสนามบิน โรงแรมเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดงานครั้งต่อ ๆ ไป

ราคา

การตั้งงบประมาณของงานเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับงาน ควรพูดคุยเจรจาเพื่อต่อรองราคาหรือบริการเสริม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ การขอบริการเสริมในการใช้สัญญาณ WIFI ฟรีภายในงาน หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ควรศึกษาให้ดีก่อนทำสัญญาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและไม่มีปัญหาในภายหลัง

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

การสำรวจสถานที่ ความเรียบร้อยของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญของผู้มาเดินงานหรือผู้มาออกบูธภายในงาน อาทิ ควรมีห้องน้ำหรือศูนย์อาหารที่เพียงพอต่อจำนวนคน การติดตั้งเวทีหรือเครื่องเสียงที่ได้มาตราฐาน ด้านความปลอดภัยควรมีกล้องวงจรหรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระบบความปลอดภัยในสถานที่ที่แน่นหนาเพื่อความมั่นใจของผู้มาร่วมงาน ด้านความสะอาดควรมีพนักงานความสะอาดตลอดทั้งวันและถังขยะที่เพียงพอ เท่านี้ก็เป็นการสร้างความประทับใจของผู้มาออกบูธและผู้เข้าชมงานไปได้มากเลยทีเดียว

แหล่งที่มา : www.thailandexhibition.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *