7 ทักษะสู่การเป็นผู้นำสำหรับออแกไนซ์

7 ทักษะสู่การเป็นผู้นำสำหรับออแกไนซ์

ความเป็นผู้นำ หรือ Leadership ไม่ได้เป็นทักษะที่ทุกคนได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และการได้รับตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบลูกน้อง ไม่ได้หมายความว่าคุณมีความเป็นผู้นำ เพราะฉะนั้นผู้นำทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้และพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ

โดยในวงการออแกไนซ์นั้น ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะหัวหน้า เพราะจะต้องคุมสถานการณ์ภายในงานทั้งหมด รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในวันนี้เรามี 7 ทักษะสู่การเป็นผู้นำสำหรับออแกไนซ์มาฝากกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

มีความโปร่งใส

ความโปร่งใส คือ ความสามารถในการมองเห็นและจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง องค์กรที่ทำงาน และคนในองค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ จะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง มีความใส่ใจกับการตัดสินใจ และการกระทำของตนเองว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว รวมทีมงานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ในทีมดี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ประสิทธิภาพการทำงานสูง

มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การมอบหมายงานเป็นส่วนประกอบสำคัญของการจัดการที่ดี เป็นการทำให้ตนเองและทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบดังนี้

  • อธิบายผลลัพธ์ที่ต้องการแต่ให้พนักงานคิดวิธีการเอง
  • คอยดูความคืบหน้าเป็นระยะ
  • ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจ
  • กระจายงาน
  • เข้าใจพนักงานที่ทำงานไม่ได้

เป็นนักสื่อสารที่ดี

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นผู้สื่อสารที่ดีด้วย ซึ่งการนักสื่อสารที่ดีและแข็งแกร่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนพูดเก่ง แต่จะต้องสร้างความประทับใจแรกพบและสร้างความสามัคคี และเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของพวกเขาตามนั้น ถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ที่ไม่ใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าว เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกับความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสื่อสารในหลากหลายวัฒนธรรมและผู้คน

เป็นผู้ฟังที่ดี

การฟังมักจะเป็นหนึ่งในทักษะที่ถูกมองข้ามมากที่สุด สำหรับธุรกิจ ทักษะการฟังที่ดีจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสถานที่ทำงานมีความสนุกสนานและสร้างสรรค์มากขึ้น

สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยการกระทำ เช่น การทำงานใหม่ๆ ที่ยากและท้าทาย เพื่อให้ทีมงานเห็นและปฏิบัติตาม หรือสร้างแรงบันดาลใจด้วยคำพูด เช่น “โครงการนี้ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากไม่มีคุณมาช่วย” ทั้งนี้ วิธีสร้างแรงบันดาลใจสามารถทำได้ดังนี้

  • ให้พนักงานเผชิญกับความท้าทาย
  • สร้างความไว้วางใจ
  • มีความหลงใหล

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างจิตใจ และขยายความสามารถของคุณในการทำสิ่งต่างๆ นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้สำเร็จและมีส่วนร่วมมากขึ้น ผู้นำที่ดีมักอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

มีความเชี่ยวชาญ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆ หรือองค์กรใหญ่ ความเป็นผู้นำหมายถึงการรู้จักธุรกิจของคุณ มีความรู้ในสาขาที่กว้างขวางและลึกซึ้ง การมีความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้นำเผชิญหน้าและชี้นำผู้คนโดยใช้ข้อมูลที่ดีและเชื่อถือได้

แหล่งที่มา : www.shiftyourfuture.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *