5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงาน Event

5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงาน Event

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีพัฒนาได้อย่างกว้างไกล และเข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้คนมากขึ้น ซึ่งในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจการจัดอีเว้นท์ เพื่อให้งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นมีสีสันและดึงดูดให้เข้าร่วมงานกันมากขึ้น โดย 5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงาน Event มีดังต่อไปนี้

Virtual Event Platform

จากการระบาดของโควิดทำให้การจัดงานเป็นแบบ Virtual นั้นมีมากขึ้น ซึ่งในปี 2022 การจัดงานรูปแบบนี้จะยังคงมีอยู่ และมีความเป็นไฮบริดมากขึ้น โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการพบปะกันภายในงานอีเว้นท์

Contactless

เนื่องด้วยโรคระบาดทำให้ต้องมีเทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัส ลดโอกาสในการติดเชื้อ จึงมีการใช้มือถือ และเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อลงทะเบียนและเข้างาน เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ ทำให้งานอีเว้นท์เป็นไปอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Metaverse

สำหรับรูปแบบในการจัดงาน เราอาจได้เห็นการจัดอีเว้นท์บน Metaverse มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AR VR มายกระดับการจัดอีเว้นท์ในโลกเสมือนให้มีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิม

Blockchain for Security

อีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่าง Blockchain ที่สามารถนำมาใช้ในด้านความปลอดภัยของการจัดงาน เช่น ป้องกันการฉ้อโกง ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าตั๋วที่ซื้อไปเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น

Big Data

ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการจัดอีเว้นท์บนแพลตฟอร์ม หรือจัดในรูปแบบ Virtual หรือ Metaverse ในฐานะคนจัดงาน จึงถือเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดอีเว้นท์ได้ โดยอาจจะมีการใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization หรือ Data Analytic มาเสริม

แหล่งที่มา : techsauce.co

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *