Posts

10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์

/
10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์ ขึ้นชื่อว่างานอีเว้นท์แล้วไม่ว่าจะเป็น…

Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค “New Normal”

/
Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค…

จัด Event เอาใจชาว Introvert

/
จัด Event เอาใจชาว Introvert ถึงแม้ว่าการจัดอีเว้นท์คือ…

เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน Event

/
เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน…

ปัญหาหน้างานที่เหล่าออแกไนซ์ต้องระวัง

/
ปัญหาหน้างานที่เหล่าออแกไนซ์ต้องระวัง ก่อนที่จะเกิดงานอีเว้นท์หขึ้นมาได้…

เทรนด์สีใหม่กับการออกแบบงานอีเว้นท์ปี 2021

/
เทรนด์สีใหม่กับการออกแบบงานอีเว้นท์ปี…

จัดระบบลงทะเบียนงาน Event ให้ตรงใจแต่ละ GEN

/
จัดระบบลงทะเบียนงาน Event…

คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้

/
คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้ จำได้มั้ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่มีกระแสอยู่พักหนึ่ง…

สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม

/
สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม ไม่ว่าใครก็ต้องย่อมอยากที่จะให้งานอีเว้นท์ของตัวเองนั้นออกมาดีที่สุด…