Posts

8 ไอเท็มที่ช่างภาพจะต้องมี

/
8 ไอเท็มที่ช่างภาพจะต้องมี ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับช่างภาพทุกแนวก็คือขาตั้งกล้อง…

สิ่งที่ช่างภาพควรรู้ก่อนถ่ายภาพ

/
สิ่งที่ช่างภาพควรรู้ก่อนถ่ายภาพ การถ่ายภาพนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถถ่ายกันได้ง่าย…