Posts

Metaverse กับวงการอีเว้นท์ในอนาคต

/
Metaverse กับวงการอีเว้นท์ในอนาคต หลังจากที่…

สกิลที่ต้องมีในวงการอีเว้นท์

/
สกิลที่ต้องมีในวงการอีเว้นท์ การทำงานในวงการอีเว้นท์เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ท้าทายสกิลการทำงานของคนเรามาก…

Soft Skills VS Hard Skills ในวงการอีเว้นท์

/
Soft Skills VS Hard Skills ในวงการอีเว้นท์ ถ้าพูดถึงสกิลในการทำงาน…

Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค “New Normal”

/
Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค…

สายงานที่วงการอีเว้นท์ขาดไม่ได้

/
สายงานที่วงการอีเว้นท์ขาดไม่ได้ ถ้าพูดถึงแวดวงงานอีเว้นท์…