Posts

ออแกไนซ์ในงานอีเว้นท์คืออะไร

/
ออแกไนซ์ในงานอีเว้นท์คืออะไร ทุกวันนี้เรานั้นงานอีเว้นท์นั้นผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด…

เรื่องที่ควรเช็คกับออแกไนเซอร์

/
เรื่องที่ควรเช็คกับออแกไนเซอร์ สำหรับองค์กร…
จัดอีเว้นท์

สตาฟในงานอีเว้นท์ที่ออแกไนเซอร์มองหา

/
สตาฟในงานอีเว้นท์ที่ออแกไนเซอร์มองหา อีกหนึ่งอย่างในงานอีเว้นท์ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ…