Posts

10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์

/
10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์ ขึ้นชื่อว่างานอีเว้นท์แล้วไม่ว่าจะเป็น…

Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค “New Normal”

/
Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค…

เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง

/
เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง ในงานจัดงานอีเว้นท์หนึ่งงานนั้น…

Checklist สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกงานแสดงสินค้า

/
Checklist สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกงานแสดงสินค้า การจะออกงานสักงานหนึ่งนั้น…

จัด Event เอาใจชาว Introvert

/
จัด Event เอาใจชาว Introvert ถึงแม้ว่าการจัดอีเว้นท์คือ…

เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน Event

/
เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน…

สายงานที่วงการอีเว้นท์ขาดไม่ได้

/
สายงานที่วงการอีเว้นท์ขาดไม่ได้ ถ้าพูดถึงแวดวงงานอีเว้นท์…

จัดระบบลงทะเบียนงาน Event ให้ตรงใจแต่ละ GEN

/
จัดระบบลงทะเบียนงาน Event…

คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้

/
คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้ จำได้มั้ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่มีกระแสอยู่พักหนึ่ง…