Posts

จัดระบบลงทะเบียนงาน Event ให้ตรงใจแต่ละ GEN

/
จัดระบบลงทะเบียนงาน Event…

คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้

/
คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้ จำได้มั้ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่มีกระแสอยู่พักหนึ่ง…

Virtual และ Online Event ทางเลือกใหม่ในยุค Covid-19

/
Virtual และ Online Event ทางเลือกใหม่ในยุค…

สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม

/
สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม ไม่ว่าใครก็ต้องย่อมอยากที่จะให้งานอีเว้นท์ของตัวเองนั้นออกมาดีที่สุด…

ของแจกประจำบูธที่ห้ามพลาด

/
ของแจกประจำบูธที่ห้ามพลาด ถ้าพูดถึงเรื่องของแจก…

ทำไมงานอีเว้นท์ยังคงมีอยู่

/
ทำไมงานอีเว้นท์ยังคงมีอยู่ ในปัจจุบันนั้นมีหลายคนมีความคิดว่า…

Event แบบไหนที่ผู้ออกบูธต้องกด Join

/
Event แบบไหนที่ผู้ออกบูธต้องกด…

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการออกแบบโปสเตอร์งานอีเว้นท์

/
เคล็ด(ไม่)ลับ ในการออกแบบโปสเตอร์งานอีเว้นท์ ในทุก…

สิ่งที่ช่างภาพควรรู้ก่อนถ่ายภาพ

/
สิ่งที่ช่างภาพควรรู้ก่อนถ่ายภาพ การถ่ายภาพนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถถ่ายกันได้ง่าย…