Posts

จัด Event Marketing ของตัวเองด้วย 6 เคล็ดลับ

/
จัด Event Marketing ของตัวเองด้วย…

จัดงาน Event อย่างให้ปลอดภัยจาก COVID-19

/
จัดงาน Event อย่างให้ปลอดภัยจาก…

คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้

/
คำศัพท์อีเว้นท์ที่ต้องรู้ จำได้มั้ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่มีกระแสอยู่พักหนึ่ง…

Virtual และ Online Event ทางเลือกใหม่ในยุค Covid-19

/
Virtual และ Online Event ทางเลือกใหม่ในยุค…

สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม

/
สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนงานอีเว้นท์จะเริ่ม ไม่ว่าใครก็ต้องย่อมอยากที่จะให้งานอีเว้นท์ของตัวเองนั้นออกมาดีที่สุด…

ของแจกประจำบูธที่ห้ามพลาด

/
ของแจกประจำบูธที่ห้ามพลาด ถ้าพูดถึงเรื่องของแจก…

ทำไมงานอีเว้นท์ยังคงมีอยู่

/
ทำไมงานอีเว้นท์ยังคงมีอยู่ ในปัจจุบันนั้นมีหลายคนมีความคิดว่า…

Event แบบไหนที่ผู้ออกบูธต้องกด Join

/
Event แบบไหนที่ผู้ออกบูธต้องกด…

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการออกแบบโปสเตอร์งานอีเว้นท์

/
เคล็ด(ไม่)ลับ ในการออกแบบโปสเตอร์งานอีเว้นท์ ในทุก…