Posts

ธุรกิจงานรับจัดอีเว้นท์ในวิกฤต COVID-19

/
ธุรกิจงานรับจัดอีเว้นท์ในวิกฤต…

วิวัฒนาการของการลงทะเบียนงานอีเว้นท์

/
วิวัฒนาการของการลงทะเบียนงานอีเว้นท์ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีล้ำหน้าก้าวไกลมาก…

10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์

/
10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์ ขึ้นชื่อว่างานอีเว้นท์แล้วไม่ว่าจะเป็น…

วิธีทำให้งาน Online Event เป็นที่น่าสนใจ

/
วิธีทำให้งาน Online Event เป็นที่น่าสนใจ ขึ้นชื่อว่า…

Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค “New Normal”

/
Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค…

เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง

/
เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง ในงานจัดงานอีเว้นท์หนึ่งงานนั้น…

5 ขั้นตอนสุดเบสิกในการจัดอีเว้นท์ยุคใหม่

/
5 ขั้นตอนสุดเบสิกในการจัดอีเว้นท์ยุคใหม่ ในปี…

จัด Event เอาใจชาว Introvert

/
จัด Event เอาใจชาว Introvert ถึงแม้ว่าการจัดอีเว้นท์คือ…

เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน Event

/
เหตุผลผิด ๆ ที่คิดจะไม่ออกงาน…