Posts

จัด Event Online ให้ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

/
จัด Event Online ให้ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ธุรกิจงานอีเว้นท์ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ…

Events Management ทำอะไรบ้าง

/
Events Management ทำอะไรบ้าง อีเว้นท์…

เทรนด์ผู้บริโภคงาน Event Online 2021

/
เทรนด์ผู้บริโภคงาน Event…

ธุรกิจงานรับจัดอีเว้นท์ในวิกฤต COVID-19

/
ธุรกิจงานรับจัดอีเว้นท์ในวิกฤต…

วิวัฒนาการของการลงทะเบียนงานอีเว้นท์

/
วิวัฒนาการของการลงทะเบียนงานอีเว้นท์ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีล้ำหน้าก้าวไกลมาก…

10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์

/
10 สิ่งสำคัญของงานอีเว้นท์ ขึ้นชื่อว่างานอีเว้นท์แล้วไม่ว่าจะเป็น…

วิธีทำให้งาน Online Event เป็นที่น่าสนใจ

/
วิธีทำให้งาน Online Event เป็นที่น่าสนใจ ขึ้นชื่อว่า…

Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค “New Normal”

/
Digital Transformation ของวงการอีเว้นท์ในยุค…

เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง

/
เลือกสถานที่จัดงานอีเว้นท์อย่างไรให้ปัง ในงานจัดงานอีเว้นท์หนึ่งงานนั้น…